कोभिड—१९ र मानसिक समस्या
"  निरन्तरको तनाव र चिन्ताले मानिसलाई अर्को व्यथा निम्त्याउछ, विपत्तीलाई धर्य भएर समाधान गर्न सक्नेले रोगलाई जित्छ "