एजेन्सीसंग सौराहका होटलको ५० करोड रुपियाँ उधारो
" थोरैमा प्याकेज उठाउदा गुणस्तर खस्कदो, कार्बाही गर्ने निकाय छैन "