अब हिउपर्ने रारा ताल क्षेत्रमा पनि टेलिकमको फोरजी सेवा
" नेपाल टेलेकमको तराइदेखि हिमालसम्म फोरजी सेवा  "