लकडाउनमा थुनिएको चुनौतिभित्र प्रारम्भिक बालविकासको अवसर
" अभिभावक नै पहिलो शिक्षक भएर आफ्ना बालबालिकालाई पढ्न उत्प्रेरणा जगाउनु पर्ने समय आयो "