दौडिएर नै नेपाल चिनाउने दिनानाथ
" उनी नेपालको झन्डा बोकेर विदेशी भुमिमा दैडिरहेका भेटिन्छन्  "